Joanna Sztencel

psycholog-psychoterapeuta

GRUPA terapeutyczna dla DDA/DDD 

środy godz 18.00-21.00

to cotygodniowe wsparcie w pracy nad sobą i rozwiązywaniem bieżących problemów życiowych

​

GRUPA terapeutyczna dla WSPÓŁUZALEŻNIONYCH

czwartki godz 18.00-21.00

to cotygodniowe ładowanie akumulatorów wyczerpanych przez toksyczne związki i praca nad odzyskaniem siebie i wpływu na swoje życie.

​

dalej TRENING INTERPERSONALNY,

Adresowany do osób zmagających się z uzależnieniami, współuzależnionych, DDA i DDD ( dorosłych dzieci z rodzin alkoholowych lub dysfunkcyjnych) oraz wszystkich pracujących nad:

​

- poprawą relacji ze sobą (budowanie poczucia wartości, oparcia w sobie, wybaczaniem sobie), adekwatnym rozpoznawaniem i wyrażaniem uczuć

- poprawą relacji z innymi , konstruktywną komunikacją,

otwarciem się na innych, ociepleniem, bliskością, poczuciem bezpieczeństwa, wzrostem empatii

- budowaniem ochrony psychicznej, uczeniem rozpoznawania systemu manipulacji oraz skutecznej obrony przed nim, zdrowego stawiania granic,

- uzdrowieniem relacji męsko-damskich

 

  Trening jest też okazją do poćwiczenia technik rozładowywania stresu poprzez relaks, medytację, wizualizację oraz możliwością nabycia mnóstwa umiejętności (brania, dawania, proszenia, odmawiania, negocjacji) a także dobrą zabawą (śmiechoterapia zaplanowana!) oraz okazją uczenia się rozwiązywania problemów osobistych przy użyciu  wymienionych umiejętności.

​

Zorganizowany jest w trzech pięciodniowych częściach,

w odstępach co 2-3 miesiące,

zwykle rozpoczyna się w piątek a kończy we wtorek, godz 8-17

​

​

TRENING INTRAPSYCHICZNY DDA/DDD

 

dla ludzi po trzech treningach interpersonalnych, dalsza praca polega na wyleczeniu przeszłości, urazów z dzieciństwa, pozbyciu się żalu  , skrzywdzenia, złości do rodziców, poczucia bycia ofiarą, co dzieci z rodzin dysfunkcyjnych niosą w dorosłe życie , a to skutecznie uniemożliwia im bycie aktualnie w dorosłej relacji z rodzicem oraz zaburza własne związki, powoduje cierpienie.

​

​

​

TRENINGI INTRA, weekendowe,

to dalsza praca nad pozbywaniem się  negatywnych programów z przeszłości , które mają destrukcyjny wpływ na teraźniejszość.

Joanna Sztencel - psycholog-psychoterapeuta

tel. 512 041 064; mail: kontakt@joannasztencel.pl